PVMT

Over de PVMT

De Patiëntenvereniging Manuele Therapie E.S. (afgekort de PVMT) behartigt de patiëntenbelangen van manueel therapeuten die werken volgens het eggshell specialisme. Wij zorgen mede voor dat de unieke Manuele Therapie E.S. behandelmethode gesteund blijft door zorgverzekeraars, therapeuten en artsen. Tevens nemen wij als onafhankelijk derde zitting in de klachtencommissie tussen therapeut en patiënt.

Jaarlijks stellen wij vergoedingenoverzichten op, zodat onze leden kunnen bepalen welke zorgverzekeraar het best de behandelingen dekken.

Organisatie

Onze leden zijn veelal (ex-)patienten van Manuele Therapie E.S. die deze unieke behandelvorm steunen en wordt bestuurd door vrijwilligers. Wil je je voor de PVMT inzetten? Laat het ons weten!

Lid zijn is kostenloos

Als lid word je als eerste op de hoogte gebracht van alle nieuwtjes omtrent de Manuele Therapie E.S. behandelmethode. Tevens oefen je als lid direct invloed uit op onze activiteiten. Je kunt makkelijk online in een paar minuten lid worden door contact op te nemen met onze secretaris.