PVMT

Disclaimer

De PVMT streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan de PVMT niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is.

  • Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
  • PVMT aanvaardt geen enkele aanspraĀ­kelijkheid voor eventuele onjuistĀ­heden. Wel stelt de PVMT het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld.
  • Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die de PVMT naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door de PVMT beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door de PVMT vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.
  • Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.
  • Lees hiervoor onze privacy verklaring.
  • De PVMT behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor de PVMT. Wij gaan daarom zo zorgvuldig mogelijk om met jouw gegevens.

Via de inschrijf en contactformulieren op de PVMT website worden persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden door de PVMT gebruikt ter administratie van haar leden. De PVMT zal nooit jouw gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Voor vragen over onze privacy verklaring kun je contact met ons opnemen.