PVMT

Zoek een Therapeut

Er onderscheid gemaakt tussen gecertificeerde therapeuten en overige therapeuten.

Gecertificeerde therapeuten voldoen aan alle door de vereniging in haar statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen, alsmede aan de in het Reglement Algemene Praktijkvoorschriften, nascholingseisen en andere kwaliteitsdocumenten genoemde voorwaarden. Zij zijn ook onderworpen aan het klacht- en tuchtreglement van de vereniging en worden regelmatig gevisiteerd. Alleen gecertificeerde therapeuten mogen het wettelijk gedeponeerde merk E.S.® voeren.

De overige therapeuten zijn eveneens in staat om manuele therapie toe te passen, doch hebben zich (nog) niet laten certificeren of voldoen niet aan de daaraan gestelde criteria.

De Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) houdt een up to date lijst van beide therapeuten. Die vindt u hier: Therapeuten